Educar i escolaritzar fills amb diversitat

El passat 17 d’octubre vam poder formar part del III Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana. Segregació(ns). Nosaltres participàvem a la Taula 1: Experiències vitals i personals de segregació, concretament la nostra intervenció va ser com Educar i escolaritzar fills amb diversitat funcional.

En representació del GAMIN va intervenir en aquesta primera taula rodona la Marta Cruz. De manera amena va traslladar als assitents la realitat que vivim dia a dia les famílies amb filles i fills amb diversitat.

Va ser un debat molt interessant. Podeu veure un resum confegit per la Cecilia Bayo sobre aquesta primera taula rodona que ella mateixa presentava, en el següent enllaç: El Diari de l’Educació.

També podeu veure el vídeo íntegre de la nostra intervenció (poc més de 15 minuts) al següent enllaç: Fills amb diversitat funcional

IMG_8771IMG_8772

Anuncis

L’escola inclusiva és una mentida

Imatge

L'escola inclusiva és una mentida

Manifest: això NO és inclusiva

#aixonoesescolainclusiva

El passat 8 d’octubre, les persones que integrem el Grup d’Ajuda Mútua Inclusiva (GAMIN) ens vàrem reunir per parlar sobre la implantació del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, d’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. 

En el seu punt 1, el Decret defineix explícitament que «l’atenció educativa a l’alumnat comprèn el conjunt de mesures i suports destinats a tots els alumnes, amb la finalitat d’afavorir el seu desenvolupament personal i social i perquè avancin en l’assoliment de les competències de cada etapa educativa i la transició a la vida adulta, en el marc d’un sistema educatiu inclusiu». En aquest sentit, doncs, ens hem mogut per saber de primera mà quina ha estat la nova organització pedagògica i quins recursos s’han incorporat al sistema a fi de donar resposta a un dret fonamental de la infància. 

Totes nosaltres tenim fills i filles escolaritzats i escolaritzades en diferents etapes, i hem constatat, en primera persona, que no només no s’avança vers la implantació del model d’escola inclusiva, sinó que, a més, l’Administració ha retallat la ja molt minsa assignació de recursos per a la inclusió. 

Per corroborar la nostra impressió, hem parlat amb escoles i claustres i ens han confirmat el que nosaltres ja havíem percebut: no hi ha hagut un canvi de model ni una ampliació de recursos, i molts centres estan patint grans retallades. 

En alguns casos, fins i tot, ens han dit que han escrit cartes adreçades a la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona i a la Conselleria d’Ensenyament, per exposar la situació dels centres i han fet denúncia de l’estat precari en el qual es troba l’alumnat amb diversitat. Per tant no ho sabem només nosaltres, l’Administració també n’està al corrent. 

Considerem que la situació és insostenible, sobretot quan els polítics s’omplen la boca amb la paraula INCLUSIÓ. Creiem que ha arribat l’hora de fer una crida a totes les famílies de persones amb diversitat funcional escolaritzades a Catalunya per tal que denunciïn, davant els responsables directes, el malestar, l’abandonament i la inacceptable manca de recursos que redunda en la vulneració dels drets dels seus fills i filles. 

Per tot això, iniciem, des de GAMIN, una campanya de visibilització per denunciar que: 

A Catalunya l’escola NO és inclusiva i està molt lluny de ser-ho. 

L’Administració autonòmica catalana desatén els alumnes amb diversitat funcional.

Els polítics catalans parlen d’inclusió, però no es materialitza amb gestos concrets a les escoles. 

Volem materialitzar la nostra campanya de denúncia amb tres accions: 

1) Per tal que l’Administració no segueixi tapant la realitat de la inclusió a Catalunya o al·legant desconeixement, volem omplir el Departament d’Ensenyament amb la nostra realitat. És per això que demanem a les famílies que pateixen la mala gestió de les polítiques d’inclusió que escriguin a l’Honorable Senyor Bargalló, Conseller d’Educació, i li expliquin, fil per randa, tot el què viuen i li preguntin què pensa fer per resoldre-ho. Heu d’escriure una carta a l’adreça següent: 

Hble. Sr. Josep Bargalló Valls 

Conseller d’Ensenyament 

Via Augusta, 202-226 

08021 Barcelona 

2) També creem l’etiqueta #aixonoesescolainclusiva per donar a conèixer aquesta situació a les xarxes socials i us demanem que esmenteu, en les vostres piulades o comentaris, a l’Honorable Senyor Conseller d’Educació (@JosepBargallo) per tal de visibilitzar el greuge que patim les famílies afectades. 

3) Per últim, demanem a les institucions que sí lluiten pels drets de les persones amb diversitat, que s’uneixin en la denúncia de les vulneracions i fem un front comú que faci saber als nostres representants polítics que el camí actual no és l’adient, que estan perjudicant a persones vulnerables i que no pensem permetre-ho per més temps. 

Barcelona, octubre de 2018 

Grup d’Ajuda Mútua Inclusiva (GAMIN) 

Federació d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya (FAPAC) 

Assemblea Groga de Gràcia (AGG) 

Manifest inclusiva GAMIN

Conferència Silvana Corso a Barcelona

És un luxe poder escoltar en directe a Silvana Corso a Barcelona. I és doble luxe que la Jornada sigui gratuïta.

La conferència organitzada gràcies a les gestions d’Educatio i al contacte de la Cristina, membre de GAMIN, s’impartirà el 23 d’octubre a les 18,30h.

Es demana inscriure’s i en cas de no poder assitir, avisar amb antelació.

Si no sabeu qui és la Silava, us deixo l’enllaç del vídeo que vam posar a la presentació de Gamin a l’Escola Pau Casals: un recreo tan loco como ideal

La Conferència tractarà els següents temes:

Contingut de la conferència

▪ Atenció a la diversitat de l’alumnat.

▪ Inclusió educativa. Com portar-la a la pràctica?

▪ Característiques de l’escola inclusiva.

▪ Flexibilitat, adaptació i accessibilitat del currículum.

▪ Planificació diversificada i disseny universal de l’aprenentatge.

▪ Anàlisi d’estratègies que afavoreixen la implementació d’un currículum inclusiu i flexible. Els estils d’aprenentatge davant la planificació de l’ensenyament.

▪ Representació social de la discapacitat.

I per apuntar-vos teniu tota la informació a la web d’Educatio, aquí

Les famílies reivindiquen la falta de dotació d’especialistes en educació especial als menjadors escolars

Des de FAPAC ens arriba el comunicat d’una campanya a la que ens adherim.

Necessitem de la vostra ajuda per a fer-ne difusió i que famílies o AMPES/AFES afectades puguin explicar el seu cas.

Adjuntem cartell de la campanya.

Gràcies. Salutacions,

campanya  Continua llegint

Seguim endavant

Portem molts dies sense renovar continguts de la web. Us demanem disculpes per no haver-la actualitzat.

Com sabeu el projecte que va començar amb la Caro, la Cristina i la Yolanda ara compta també amb la Marta. Des de fa poc tornem a reemprendre l’activitat a nivell intern. Esperem poder-vos informar de més novetats en breu.

De moment, dir-vos que ens hem reunit amb la nova Junta de la FAPAC per veure com treballar conjuntament en favor de la Inclusió. Estem molt contentes perquè coincidim amb la idea de canvi de paradigma que afavoreixi que les nenes i nens siguin 25 i no pas 23 + 2 amb necessitats educatives especials i on el treball dins l’aula inclogui a tots els infants sense distincions.

Volem començar a moure’ns per informar què és realment la inclusió, ja que sovint de forma errònia s’identifica també amb la integració. Així que esperem poder seguir comentant-vos novetats en aquest àmbit i també en altres que tenim en ment.

Gràcies

Aclarando conceptos para una #RevoluciónInclusiva real

 

FOTO: @coralelizondo

Aclarando conceptos para una #RevoluciónInclusiva real

https://coralelizondo.wordpress.com/2017/07/22/aclarando-conceptos-para-una-revolucioninclusiva-real/

A veces hablo con familias, docentes, técnicos y responsables de la administración educativa, escucho sus opiniones, leo sus ideas y comentarios… y observo errores de base que condicionan enormemente todas aquellas actuaciones educativas que podemos hacer después. Son errores conceptuales que se expresan como ideas persistentes que nos llevan al error y que es necesario clarificar.

El primer error que escucho habitualmente es asociar la educación inclusiva a un alumnado muy concreto, y por ende a un profesorado también muy concreto, cuando la educación inclusiva supone una educación para TODOS. 

El término educación inclusiva surge en el año 1990 en el foro internacional de la UNESCO, donde, en la Conferencia Internacional de Jomtiem (Tailandia, 1990), se promovió la idea de una educación para todos, dando respuesta a toda la diversidad dentro del sistema de educación formal. Se habla en ese momento también de equidad, de conocer los obstáculos con los que los niños se encuentran para acceder a las oportunidades educativas (1) y de determinar cuáles son los recursos necesarios para superar estos obstáculos.

Consecuencias pedagógicas: 

 • Todo el profesorado deberá ser capaz de dar respuesta a toda la diversidad de su aula; para ello, será necesario insistir en este aspecto tanto en la formación inicial del profesorado como en la permanente.
 • El profesorado de pedagogía terapéutica pasará a ser profesorado de apoyo a la inclusión y no se asociará única y exclusivamente a un alumnado concreto. En la actualidad, este profesorado viene determinado por el número de alumnado con necesidades educativas que tiene un centro, y no por el número total de alumnos del centro, como debería ser.
 • Responsabilidad compartida, que llevará implícita una colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa. Importante el papel de las familias en la educación inclusiva.

El segundo error es considerar la educación inclusiva como sinónimo de integración, cuando la educación inclusiva supone acoger la diferencia y aprender de ella, eliminar barreras, fijarse en las capacidades y potenciarlas; supone también presencia, participación y logros en todo el alumnado. Todo ello está explicado en anteriores entradas.

La educación inclusiva es algo más que un cambio organizativo en el centro, es un cambio ético y moral.  Se habla de políticas inclusivas, pero también de culturas y valores inclusivos. La educación inclusiva pasa por una alfabetización ética de todos los miembros de la comunidad educativa, por unos valores inclusivos como el respeto a la diversidad, altas expectativas para todo el alumnado, solidaridad, responsabilidad compartida, cambio de mirada…

Consideraciones pedagógicas:

 • Los apoyos se realizarán dentro del aula, hablando entonces de docencia compartida, dos docentes dentro del aula para apoyar a todo el alumnado; no será un apoyo individualizado a un niño o niña en concreto, tampoco un apoyo al profesor o profesora que está impartiendo la clase, sino que dos docentes juntos apoyarán a todo el alumnado.
 • En el aula utilizaremos metodologías centradas en el aprendizaje, no en la mera transmisión de conocimientos. Este cambio metodológico implicará una participación activa del alumnado en el aprendizaje, fomentando por lo tanto la autonomía y el pensamiento crítico en todos los alumnos. Se debe asociar este cambio metodológico con un cambio en la cultura de la evaluación del que ya he hablado en otras ocasiones. Esta es la línea en la que más se está trabajando actualmente en la formación permanente del profesorado.
 • Personalización del aprendizaje frente a individualización. Fruto del modelo imperante basado en el déficit, seguimos hablando aún de dificultades de aprendizaje en lugar de hacerlo de posibilidades de mejora; esta visión educativa se centra en la enseñanza del apoyo individualizado y segregador frente a la personalización del aprendizaje por la que aboga la educación inclusiva; esta personalización implicará propuestas ajustadas a las necesidades e intereses individuales del alumnado, con apoyos inclusivos dentro el aula. El tema de la personalización estaría relacionado con el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) y los ajustes razonables, pero también con la enseñanza multinivel, de la que falta formación tanto inicial como permanente.

El tercer error es considerar la educación inclusiva como un criterio orientativo, moralmente aceptable pero que no me compromete, cuando la educación inclusiva es un DERECHO, y con los derechos no se negocia.

En el artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) (2) se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la educación, asegurando para ellas el acceso a una educación inclusiva de calidad; asegurando que no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad; asegurando que puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con los demás; asegurando que se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales…, entre otros aspectos. Esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se firma y se ratifica en España (3) el 3 de mayo de 2008 y también se firma su protocolo; de esta forma, en España se aceptan las obligaciones jurídicas que le corresponden en virtud del tratado. La educación inclusiva es por lo tanto un derecho, no un principio orientativo, una aspiración o una guía, como venía regulado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación.

Consecuencias pedagógicas:

 • El Diseño Universal de Aprendizaje deberá estar en la base de todas nuestras actuacione. Cuando en el aula se programe una unidad didáctica, el DUA marcará las pautas para un aprendizaje profundo en todo el alumnado, eliminando así barreras al aprendizaje.
 • Importancia de ajustes razonables para el alumnado que lo necesite. Estos ajustes solo se llevarán a cabo cuando existan necesidades singularizadas y serán siempre para transformar el entorno adaptándolo o acomodándolo.
 • Evidentemente, también en este caso será necesario que tanto la formación inicial del profesorado como la permanente tenga en cuenta estas cuestiones.

 

Y ahora…..

¿Quieres ser alguien?


niños jugando

Foto: Joanna Vidad

¿Quieres ser alguien? Betzabe Zurita,

4 Abril, 2014. Fuente: autismodiario.org

https://autismodiario.org/2014/04/04/quieres-ser-alguien/

Los niños se sientan juntos en el piso para revisar el bolso escolar de Nicanor, quien desea mostrar sus cuadernos nuevos y las actividades que ha realizado en el colegio. Hacen una rueda, van viendo los cuadernos y comentando:

-Mira lo que hice hoy- explica Nicanor

-Ahhh, eso yo también lo hago – dice Ismael

-Te quedo muy bien- dice Josué

Mi hijo Diego busca sentarse con el grupo pero Ismael le grita con enojo:

-¡Tú no!

La razón por la cual Diego no puede unirse al grupo, es invisible, no tiene nombre para este grupo de chicos, porque no saben qué es el autismo, lo que ellos ven, es que Diego es diferente a ellos.

Alguien debe orientar, así que digo manteniendo un tono neutro pero firme:

-Diego si puede sentarse aquí, él también quiere participar.

Lejos de enojarse o resentirse, Diego se sienta junto al grupo muy entusiasmado. Observa los cuadernos desde las manos de los demás chicos, en la rotación de los distintos materiales no hay un turno para Diego, nadie le presta atención cuando Diego, con dificultad en su lenguaje, trata de explicar que él también tiene cuadernos así, que también se sabe las letras y que también tiene un bolso escolar nuevo.

Alguien tiene que ser la voz de Diego, y yo traduzco para que los demás chicos se enteren de lo que tiene que decir Diego.

Nadie tiene un comentario que hacer sobre lo que ha “explicado” Diego, la respuesta es indiferencia, nadie siquiera voltea a mirarlo.

De pronto todos se levantan, buscan una pelota y comienzan a jugar al fútbol, Diego no alcanza nunca al balón para poder patear, corre de un lado al otro, afanado, pero es inútil.

Alguien tiene que sugerir cómo pueden participar todos.

Jueguen en equipos de 2 personas, ya que son cuatro niños- les indico.

Ismael se abraza a Nicanor para hacer un equipo. Josué mira con cara larga a Diego. La misma situación, la pelota nunca llega a los pies de Diego.

Alguien tiene que explicar el juego por turnos.

Cuando le toca el turno a Diego, la lanza con poca fuerza y sin dirección, cuando se la devuelven, le pega con fuerza en el pecho, Diego se recupera y se ríe un poco, pero en el siguiente pase la pelota le pega de lleno en la mejilla… Diego se pone a llorar.

Ahora los chicos quieren jugar al escondite. Rápidamente se organizan, uno de los chicos comienza a contar y otros dos se van a esconder.

Diego se queda mirando, luego, se ríe emocionado y sigue a uno de los niños hasta el escondite que ha seleccionado, no caben 2 niños allí y el chico echa del lugar a Diego:

-Vete de aquí!- le dice con un tono de voz bajo pero sin contemplaciones, cuando ve que yo estoy cerca, hace una mueca de fastidio y sale con cautela del lugar a buscar otro sitio para esconderse, Diego en lugar de mantenerse escondido allí, sale y lo sigue.

Alguien tiene que explicarle, una vez más, las reglas del juego a Diego.

Así que yo intervengo para explicar a Diego que cada niño debe buscar su propio lugar para esconderse. Pero a Diego le hace demasiada gracia el hecho de esconderse y su risa siempre le delata, además intenta ver en donde se han escondido los demás, o que hace el chico que busca, por eso es el primero en ser avistado por el buscador, que luego corre hacia la base y Diego queda designado como el buscador… y ya nunca cambia de rol porque no logra encontrar a los demás chicos en sus excelentes escondites y cuando lo hace, le ganan en velocidad cuando corren hacia la base de llegada.

Diego se encuentra solo, sin saber hacia cual lugar dirigirse para encontrar a los niños, de pronto uno de los chicos sale de su escondite sonriendo y viene directamente hacia donde esta Diego, lo abraza fuertemente y luego con rapidez regresa a buscar un nuevo escondite, es Nicanor que de pronto ha sentido la necesidad de expresar su emoción.

Es curioso, porque Nicanor no ha defendido a Diego en ninguna de las oportunidades en que le han intentado vulnerar, no ha hecho ningún comentario cuando tratan de sacarlo del juego o le niegan el acceso, o algún juguete.

Alguien debe orientar a Nicanor sobre que hacer ante estas situaciones, y decirle que querer a alguien distinto no es algo malo que solo puede expresar cuando esta a solas con esa persona. No debe sentir vergüenza de amar a alguien diferente, ni de defenderlo cuando lo considere necesario.

Un adolescente que esta observando a los niños jugar, se va dando cuenta de la “desventaja” con la que se desarrolla el juego, entonces le da por equiparar las condiciones, se pone a atajar a los chicos que corren veloces hacia la base, quienes tratan de zafarse enérgicamente.

Alguien tiene que explicar al adolescente que esa tampoco es la manera, que si quiere ayudar puede ser el compañero de Diego y ayudarle en la búsqueda y en su carrera hacia la base.

Entonces intervengo y le explico al adolescente como puede ayudar respetando a todos.

De pronto los chicos se sienten cansados de jugar y vuelven a reunirse.

Ismael se saca un zapato, algo le molesta y quiere arreglarlo. Nicanor lo sorprende, le arrebata el zapato y corre alejándose a toda velocidad. Ismael corre tras él y cuando esta a punto de alcanzarlo, Nicanor lanza el zapato en un tiro perfecto hacia las manos de Josue, que lo atrapa sin dificultad y se aleja.

Todo ha ocurrido muy rápido, Diego se ha quedado observando, pero ver a Ismael sin zapato le ha dado un repentino ataque de risa, mueve el pie y dice:

-¡Mamá!, ¡Zapato!, ¡Zapato! – y no puede enderezarse de la risa que siente.

Ismael se molesta aún mas al verse burlado por sus amigos y ser el centro de las risas de Diego, quien se ríe a todo pulmón y sin ningún disimulo.

Alguien tiene que explicarle a Diego, otra vez, que hiere la susceptibilidad de las otras personas al reírse de esa forma de la gente que se cae, se tropieza, se le cae algo, se asusta, etc. pero todo ocurre tan rápido que no da tiempo de actuar…

Ismael logra alcanzar a Josué, quien es mucho más alto y esta elevando el zapato lejos de su alcance, entonces, ¡Ismael pierde la paciencia!, ¡Comienza a golpear a Josué!, ¡Y con fuerza!

Josué se molesta y responde dándole un fuerte empujón.

Ismael cae al piso.

Josué le lanza el zapato a la cara y luego le da dos grandes patadas.

Ismael entiende que su agresor le supera en fuerza y tamaño, no se defiende, se ovilla en posición de defensa, grita, llora.

Alguien tiene que detener la violencia…

¡Eyyy detente!- grito mientras camino hacia el sitio lo más rápido que puedo- Josué detiene las patadas y corre alejándose del lugar.

Diego pasa corriendo junto a mi muy sonriente y llega primero al lugar donde Ismael tirado en piso, se detiene, y en lugar de ayudar, haciendo un precario equilibrio…

¡Le lanza una patada a Ismael!

La patada es muy floja, Diego solo puede mantener el equilibrio en un solo pie unos pocos segundos, no puede elevar mucho las piernas y sus patadas son muy débiles, aún así no deja de ser una mala actuación, de eso estoy muy consciente.

-¡Diego no es un juego!, ¡Eso no se hace!, ¡Le haces daño al niño- le digo a Diego mientras Ismael, ahora comprendiendo que su nuevo agresor no tiene la fortaleza del anterior, se levanta iracundo y trata de alcanzar a Diego.

-¡Basta!- digo con firmeza- ¡Nadie debe agredir a nadie!, ¡Diego discúlpate con Ismael!

Diego que aún sigue sonriendo como si se tratara del más divertido de los juegos, pero se disculpa.

Ismael no responde, guarda silencio, o mejor dicho, sigue llorando sin responder a la disculpa de Diego.

Josué no se asoma por allí y menos para disculparse.

Ni colas, observa desde lejos pero no emite comentarios.

Ante el alboroto, llegan los otros padres, el incidente queda como un mal entendido, un juego de niños comentan algunos, otros dicen que los niños deben arreglárselas solos, que los adultos no deben meterse.

Buscan unos juguetes propiedad de Nicanor y se los entregan, los adultos mandan a los niños a “jugar sin pelear” y vuelven a sus asuntos. Pero antes la mamá de Nicanor me dice:

-¿Recuerdas este juguete?, Este se lo regalaste tu a Nicanor hace tiempo, quizás no lo recuerdes.

-¡Es cierto! -le digo, mientras recuerdo la compra.

Los chicos vuelven a quedar solos. Son 3 juguetes y 4 niños…

Diego se queda sin juguete.

Alguien tiene que solventar la situación.

Voy a mi auto y traigo 2 juguetes más. Se los entrego a Diego. Diego los toma, pero dice que quiere jugar con el Max, justamente el juguete que le regale aquella vez a Nicanor.

Ismael interviene en el acto:

-¡Tú no vas a jugar con estos juguetes!

Alguien tiene que orientar.

-Niños, jueguen por turnos con los juguetes, por favor.

-Ismael que sigue furioso y grita: ¡No quiero!

Lo veo y no entiendo como siendo tan pequeño puede tener tanto enojo. No puedo evitar pensar: Esto parece una burla del destino, algo que yo compré y ahora mi propio hijo no puede jugar con el ¿Será que Dios me pone esta prueba?, Qué ganas de solo tomar el juguete y decir esto lo compre yo! Y entregárselo a Diego.

Pero alguien tiene que hacer lo correcto, así que le pregunto:

-¿Por qué estas enojado con Diego?

Sus hermosos y enormes ojos marrones me miran, cómo si por primea vez esta pensando en lo que siente, se demora unos segundos, esta buscando una razón, y dice:

-¡Porque Diego me pateo!- Explica con mucha firmeza.

-Pero Diego te pidió disculpas- le aclaro, intentando que mi tono sereno y franco le motive a hablar.

 • ¡El me pateo!, ¡No quiero jugar con él!- repite tajantemente.

 • ¿Y entonces por qué juegas con Josué?, Josué también te pateó.

Su carita de niño cambio, creo que estaba buscando una respuesta pero no la encontraba, no sabía que decir, me temo que no entendía sus propios sentimientos.

Creo que a Josué lo veía como un igual, quizás, hasta como a un superior a él, pues estaba claro que podía vencerlo en una pelea, pero a Diego, lo veía…

¡Como una persona distinta a él!, ¡Inferior a él!, alguien que no quería tener como parte de su equipo, porque muy probablemente lo haría perder juegos, y sospecho que no toleraba que alguien “inferior” a él, se atreviera a pegarle. Por eso perdono a Josué, pero a Diego no lo perdonaba, era como si Diego no merecía su perdón porque no sentía interés real en su amistad.

Alguien, debía explicarle a los Ismael sus propios sentimientos, explicarle, que aunque uno puede llegar a sentir cosas como esas, debe cambiar porque la realidad es que todos somos iguales, todos merecemos respeto, consideración y buen trato.

Alguien tiene que explicar que en este camino de vivir, todos vamos intentando aprender a ser mejores, pero si ese aprendizaje no llega, nuestra sociedad seguirá discriminando.

¿Quieres ser alguien?

Tú también puedes serlo…

Solo tienes que observar y dejar de ser indiferente.

Pensar en cómo puedes ayudar respetando a todos.

Enseñando la consideración y respeto desde tu casa a todos por igual.

Enseñando que todos tenemos los mismos derechos.

Enseñando que todos deben tener un turno.

Enseñando que todos somos diferentes.

Enseñando a respetar los tiempos de cada persona.

Sé alguien apoyando al que lo necesita… tenga autismo o no.


AVISO


“La información proporcionada en este sitio está dirigida a complementar, no a reemplazar, la relación que existe entre un paciente o visitante y su médico o terapeuta actual.”

Licencia Creative CommonsDerechos de autor y propiedad intelectual:

El contenido realizado por el equipo de Autismo Diario y/o sus colaboradores se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported.

Los contenidos de terceros, bien por agregación de noticias, bien por reproducción de obras de terceros se encuentra bajo la licencia otorgada por el autor original. Los artículos traducidos por el equipo de Autismo Diario de obras de terceros se encuentran así mismo bajo las restricciones de licencia de los autores originales.


https://autismodiario.org/2014/04/04/quieres-ser-alguien/

Ens expliques què passa a la teva escola?

A la teva escola no hi ha pupitres individuals, es fomenta l’aprenentatge col·laboratiu, l’educació emocional, social, els alumnes estan involucrats en la seva comunitat?

A la teva escola, t’aconsellen que el teu fill no vingui unes hores a l’escola?o què no vagi a les colònies?

A la teva escola, els mestres es dirigeixen a tots els alumnes per igual? Impliquen en els aprenentatges a tots els alumnes, redirigint i adaptant-se a les necessitats que van sorgint? Treballen amb tots dins l’aula, hi hagi les diferències que hi hagi o tinguin les dificultats que tinguin?

A la teva escola, si vols accedir al Casal d’Estiu i no s’ha aconseguit vetllador, et fan pagar com a família la despesa del vetllador?

A la teva escola, la teva filla pot triar lliurement l’activitat extraescolar que vol? Sense cap sobrecost i una implicació des del minut 1 de tota l’AMPA o AFA?

A la teva escola, t’aconsellen fer compartida amb una escola d’educació especial pel bé del teu fill però l’EAP no creu necessari donar cap suport al teu fill dins l’aula?

Aquestes i moltes altres situacions, són les que vivim moltes famílies.

Ens ajudes a parlar-ne, a fer-les visibles? Ens expliques quina és la teva experiència?